Thông báo thay đổi hình thức hợp tác với ông Vũ Tuấn Anh

Thông báo thay đổi hình thức hợp tác
Nhãn hàng mỹ phẩm sinh học Dr.Bioherb gửi thông báo đến toàn thể anh chị em trong hệ thống về việc thay đổi hình thức hợp tác với ông Vũ Tuấn Anh – nguyên là Giám đốc phát triển hệ thống.

Do thay đổi định hướng trong công việc nên nhãn hàng Dr.Bioherb xin được thông báo dừng hợp tác với ông Vũ Tuấn Anh ở vị trí Giám đốc phát triển hệ thống của nhãn hàng Dr.Bioherb.

Ông Vũ Tuấn Anh sẽ cộng tác với nhãn hàng Dr.Bioherb với tư cách là cộng tác viên. Trên cương vị hợp tác mới, ông Vũ Tuấn Anh được áp dụng với chính sách không độc quyền như thông báo của nhãn hàng đã gửi tới toàn thể anh chị em.

Đề nghị ông Vũ Tuấn Anh thực hiện đúng quy chế công ty sau khi đã trở thành cộng tác viên.

Thay mặt nhãn hàng Dr.Bioherb

Giám đốc Đinh Tiến Hoàng

(đã ký)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *